KÜLTÜREL HAZİNE SANDIKLARI

Anayazı ilkokulu koordinatörlüğünde; Türkiye’den Antakya Gazi Ortaokulu, İtalya’dan Instıtuto Comprensivo Gobetti, Romanya’dan Scoala Gimnazial “Alexandru Deparateanu” ve Bulgaristan’dan SOU”Otec Paisii” adlı okullar Erasmus+ kapsamında “Kültürel Hazine Sandıkları” adlı projede bir araya geldi. 
Proje, kültürlerarası önyargıları kırmak, hoşgörü kültürünü geliştirmek ve kültürleri tanıtarak öğrencilerin farklı ülkeleri tanımasını, yabancı dil yeteneklerini geliştirmesini amaçlamaktadır. 
Proje 2 yıl sürecek. Bu süreçte ortaklar Türkiye, Romanya, İtalya ve Bulgaristan’a ziyaretlerde bulunacaklar. Bu hareketliliklere sadece öğretmenler değil, her ortak okuldan öğrenciler de katılma fırsatını yakalyacaklar.  Bu ziyaretler süresince farklı kültürlerden farklı insanlar biraraya gelecek ve projenin temel amacı olan kültürel önyargıları kırmak için önemli adımlar atılacaktır.