Projemiz Hakkında

KÜLTÜREL HAZİNE SANDIKLARI


İnsanların farklı kültürlerle karşılaştıklarında ortaya çıkan süreç kültürlerarası iletişim olarak tanımlanmaktadır. Farklı kültürlere mensup olanların birbirlerinden farklı olduklarını bilerek karşılıklı yabancı olma durumunun bilinciyle iletişime girmelerine kültürlerarası iletişim denmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelerinde etkisiyle gittikçe artan kültürlerarası karşılaşmalarda, kültürel farklılıklardan kaynaklanan yanlış anlamaların azaltılıp farklı toplumlar arasında başarılı bir iletişim sürecinin oluşabilmesi için disiplinler arası bir bilim dalı olan kültürlerarası iletişim, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Günümüzde temel hak ve özgürlüklerin her alanda daha fazla vurgulanmasıyla hedeflenen eşitlik ve hoşgörü ortamının aksine, hakaret, dışlama ve şiddet gibi unsurları içeren ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, modern Avrupa toplumlarının aşması gereken önemli bir sorun haline gelmiştir. Geçmişte kalıtımsal farklılıklara dayanan ‘üstünlük’ iddiasıyla şekillenen bu sorun, tarihten günümüze taşınan önyargı ve basmakalıp düşüncelerin etrafında, son dönemlerde varlığını daha karmaşık bir yapılanma içinde sürdürmektedir. 
Son dönemlerde ülkemizde ve dünyada toplumlar arasında oluşan ayrışmayı engellemek, insanların birbirlerine olan ön yargılarını kırmak ve öğrencilerimizin bu tür davranışlar içerisine girmesini engellemek amacıyla KÜLTÜREL  HAZİNE SANDIKLARI projesi  hazırlanmıştır
Bu proje;
 Öğrencilere ve öğretmenlere, diğer ülkelerdeki, okullardaki öğrenci, öğretmen ve veliler ile işbirliği içinde çalışma ortamı hazırlamak;
Hayatımızın her alanında sevgi, barış ve dostluğun önemini kavramak, çevresine aktarmak ve bunu davranış olarak kalıcı kılmak;
Proje maskotu olan Kültür Hazinesi Sandıkları'nı  kendileri oluşturarak, Sevgi, barış ve dostluk üzerine bugüne ve geleceğe yönelik düşüncelerini ifade etmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlamak ;
Öğrencilerin diğer illerdeki öğrenci, öğretmen ve velilerle proje maskotu olan Kültür Hazinesi Sandıkları vasıtası ile iyi ilişkilerin geliştiği bir köprü kurmak;
Öğrencilerin ve çevrenin eğitime bakış açısını olumlu yönde geliştirmek;
Okullarımızın ve Erasmus+ projesinin adını en iyi şekilde duyurmak;
Eğitime sadece yerel boyutta değil, ülke bazında katkıda bulunmak;
Yaptığı çalışmaları bilgisayar araçlarını da aktif olarak kullanarak çevrelerine olumlu etkiler bırakmak amacı ile hazırlanmıştır.


Amaçlarımız:
1- Proje maskotu olan Kültür Hazinesi Sandıkları vasıtası ile hayal güçlerini geliştirmek
2- Öğrencilere duygularını ifade etme imkanı tanıyarak özgüven kazandırma
3- Fikirlerinin önemli ve değerli olduğunu hissetmelerini sağlamak
4- Öğrencilerin ve çevrenin eğitime bakış açılarını olumlu yönde geliştirmek
5- Erasmus+ projelerinin tanınması için destek sağlamak, projenin tanıtımını yapmak
8- Eğitime yerelden başlayarak ulusal çapta katkı sağlamak
9- Öğretmen, öğrenci ve velilerin Sevgi, Barış ve Dostluk kavramlarını düşünce biçimi haline dönüştürmek
10- Bilişim teknolojilerini teşvik ederek, hem öğrenci, hem öğretmenlerin yaratıcılıklarını aktif olarak kullanmalarına imkan tanımak
Projemiz Anayazı İlkokulu koordinatörlüğünde  toplamda 5 ortaklı bir projedir. Türkiye’den Anayazı İlkokulu Antakya Gazi Ortaokulu,  Bulgaristan’dan SOU “Otec Paisii”, Romanya’dan Scoala Gimnaziala “Alexandru Deperateanu” ve İtalya’dan Istituto Comprensivo Gobetti, bu projede yer alan okullardır. Proje 3 ulus ötesi toplantısı (TPM) ve 4 öğrenme – öğretme – eğitme  (LTT) aktivitelerinden oluşan toplam 7 hareketlilikten oluşmaktadır.  Bu hareketliliklerin tarih ve yerleri aşağıdaki gibidir:


•    21-25 Kasım 2017, 1. TPM- Anayazı İlkokulu, Türkiye (Her ortak okuldan 4 Öğretmen katılacak)
•    1-5 Ekim 2018, 2. TPM - Istituto Comprensivo Gobetti, İtalya (Her ortak okuldan 4 Öğretmen katılacak)
•    24-28 Eylül, 2019 3. TPM – Antakya Gazi Ortaokulu, Türkiye (Her ortak okuldan 4 Öğretmen katılacak )
•    12-17 Mart, 2018 1. LTT – Scoala Gimnaziala “Alexandru Deparateanu, Romanya  
•    23-28 Nisan 2018 2. LTT- Anayazı İlkokulu, Türkiye (Hareketliliğe her okuldan hem öğrenci hem de öğretmen katılacak)
•    18-23 Mart 2019 3. LTT – SOU “Otec Paisii” Bulgaristan (Hareketliliğe her okuldan hem öğrenci hem de öğretmen katılacak)
•    2-8 Haziran 2019 4. LTT – Istituto Comprensivo Gobetti, İtalya ( her okuldan 3 öğretmen katılacak)


TPM toplantılarında proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak projenin etkin bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. LTT çalışmalarında öğrencilerimize diğer kültürlerden olan öğrencilerle birlikte çalışma duygusu kazandırılacak ve farklı kültürlere olan saygıları artırılacaktır.