Faydalı Linkler

Erasmus+ Hakkında

  DEVAMI

ERASMUS+ PROGRAMI’NIN AMAÇLARI NEDİR, PROGRAMA NEDEN ERASMUS ADI VERİLMİŞTİR?

2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. 
Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve...

Projemiz Hakkında

  DEVAMI

KÜLTÜREL HAZİNE SANDIKLARI


İnsanların farklı kültürlerle karşılaştıklarında ortaya çıkan süreç kültürlerarası iletişim olarak tanımlanmaktadır. Farklı kültürlere mensup olanların birbirlerinden farklı olduklarını bilerek karşılıklı yabancı olma durumunun bilinciyle iletişime girmelerine kültürlerarası iletişim denmektedir. Günümüzde teknolojik geli...